แนะนำการใช้งานระบบ

Download Excel file (สป.4)

Download เอกสารพจนานุกรมคลังสุขภาพ

Download เอกสารความสัมพันธ์ประเภท กลุ่ม ยศ

การใช้งานระบบสำหรับบุคคลทั่วไป

 

เกี่ยวกับเว็บไซต์ระบบรายงานการตรวจสุขภาพประจำปีกำลังพลกองทัพเรือ

 

 

การลงทะเบียนบุคคลทั่วไป

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ http://health.nmd.go.th/
 2. คลิกเมนู ลงทะเบียนบุคคลทั่วไป


 3. ใส่ข้อมูลส่วนตัว ประกอบด้วยข้อมูล

  - หมายเลขบัตรประชาชน :
  - หมายเลขประจำตัวข้าราชการ :
  - เพศ :
  - คำนำหน้าชื่อ :
  - ชื่อ :
  - สกุล :
  - วัน/เดือน/ปี เกิด :
  - อายุ :
  - ตำแหน่ง :
  - สังกัด : ระดับกอง
  - สถานที่ปฎิบัติงานปัจจุบัน(กอง) :
  - สังกัด : ระดับกรม
  - เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) :
  - เบอร์โทรศัพท์ :
  - E-Mail :   
 4. ใส่ข้อมูลใช้งานระบบสำหรับใช้ล็อกอินเข้าใช้งานระบบ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล

  - ชื่อผู้ใช้งาน:
  - รหัสผ่าน:  * รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 7 ตัวอักษร
  - ยืนยันรหัสผ่าน:


   
 5. คลิกปุ่ม ยืนยันการสมัคร   
 6. ระบบทำการบันทึกข้อมูลสมาชิกเข้าสู่ระบบ
 7. รอการตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบให้สามารถเข้าใช้งานระบบได้
 8. เจ้าหน้าที่ทำการอนุมัติเปิดให้เข้าใช้งานระบบ
 9. สมาชิกสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วย ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ที่ลงทะเบียนไว้

 

การเข้าสู่ระบบ

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ http://health.nmd.go.th/
 2. คลิกเมนู เข้าสู่ระบบ  ที่อยู่มุมขวา ด้านบน


   
 3. ใส่ข้อมูลชื่อผู้ใช้งานในช่อง ชื่อผู้ใช้งาน
 4. ใส่ข้อมูลรหัสผ่านในช่อง รหัสผ่าน
 5. คลิกปุ่ม Login  เพื่อเข้าสู่ระบบ


   
 6. ระบบทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้งาน

 

 

ลืมรหัสผ่าน

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ http://health.nmd.go.th/

 2. คลิกเมนู เข้าสู่ระบบ  ที่อยู่มุมขวา ด้านบน

 3. คลิกลิงก์ Retrieve Password

 4. ใส่ข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน  ในช่อง ชื่อผู้ใช้งาน


 5. คลิกปุ่ม Send Password

 6. ระบบจะส่งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านไปทางอีเมลที่คุณระบุใว้ในข้อมูลลงทะเบียน

 

การออกจากระบบ

 • หลังจากเลิกใช้งานระบบทุกครั้งให้ทำการออกจากระบบให้เรียบร้อยก่อน
 • คลิกเมนู ออกจากระบบ  ที่อยู่มุมขวา ด้านบนของหน้าเว็บ

 • ระบบจะทำการบันทึกการออกจากระบบของผู้ใช้งาน

 

 

 

การแสดงรายงานผลการตรวจสุขภาพ

 1.  เข้าสู่เว็บไซต์ http://health.nmd.go.th/
 2. ล็อกอินเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย
 3. นำเม้าส์ไปชี้ที่เมนู รายงาน 4. นำเม้าส์ชี้ไปที่เมนูย่อย รายงานผลการตรวจสุขภาพกำลังพลกองทัพเรือระดับบุคคล
 5. คลิกที่เมนู สมุดรายงานสุขภาพ
 6. จะปรากฏหน้าจอรายงานประวัติการตรวจสุขภาพ
 7. คลิกที่รูป   เพื่อแสดงรายงานผลการตรวจสุขภาพ

 8. แสดงรายงานประวัติการตรวจสุขภาพ